مدینه بایگانی – فراتحلیل نیوز
جنایت هولناک دیگری در «سرزمین خون» ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
اعدام ۳۷ شیعه توسط آل‌سعود؛

جنایت هولناک دیگری در «سرزمین خون»

جنایت هولناک آل سعود در اعدام ۳۷ شهروند شیعی ساکن مناطق شرقی دیگر جای هیچ شکی برای افکار عمومی باقی نگذاشته که عربستان امروز به «سرزمین خون» تبدیل گشته است.