مراجع تقلید اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
دلم می سوزد و ناراحت می شوم که حرف رهبر انقلاب را نمی شنویم  ۲۰ آبان ۱۳۹۷
آیت الله العظمی مظاهری : 

دلم می سوزد و ناراحت می شوم که حرف رهبر انقلاب را نمی شنویم 

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفتند: دلم خیلی می سوزد و ناراحت می شوم که حرف مقام معظم رهبری را نمی شنویم و فقط اظهار ارادت می کنیم، البته نه اینکه اظهار اردتمان دروغ باشد نه، اظهار ارادتمان واقعی است، اما این شناخت وظیفه و عمل کردن به وظیفه و شنیدن حرف ایشان به طور ۱۰۰ درصد ضربه خورده است.