مرضیه هاشمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزئیاتی که مرضیه هاشمی از ۱۱ روز بازداشتش گفت 06 بهمن 1397

جزئیاتی که مرضیه هاشمی از ۱۱ روز بازداشتش گفت

خبرنگار و مجری شبکه «پرس‌تی‌وی» در جریان تجمع اعتراضی روز جمعه (دیروز) در پایتخت آمریکا تاکید کرد که «بازداشت غیرقانونی» او با هدف ایجاد ارعاب صورت گرفته است.