مرکزآمار ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
ایران رکورد سرشماری اینترنتی دنیا را زد ۲۸ مهر ۱۳۹۵

ایران رکورد سرشماری اینترنتی دنیا را زد

استقبال گسترده مردم کشور در طرح ملی سرشماری اینترنتی، رکورد جهانی میزان مشارکت در این طرح را جابجا و ژاپن را به سکوی دوم انداخت.

وقتی مدرسه سرشماری را به والدین دیکته می‌کند ۲۵ مهر ۱۳۹۵
از دولت تشویق از مدارس اجبار

وقتی مدرسه سرشماری را به والدین دیکته می‌کند

در حالی که دولت، ثبت‌نام در سرشماری اینترنتی را اختیاری اعلام کرده و با استفاده از روش‌های تشویقی سعی در افزایش مشارکت مردم دارد برخی مدارس در اقدامی عجیب والدین را به ثبت‌نام در سرشماری اینترنتی و ارائه کدآماری به مدرسه ملزم می‌کنند.