مرکز مدیریت بایگانی – فراتحلیل نیوز
عافیت طلبان با اشک تمساح برای مقام مرجعیت چهره عوض کرده اند ۱۳ آبان ۱۳۹۷
مجمع نمایندکان طلاب:

عافیت طلبان با اشک تمساح برای مقام مرجعیت چهره عوض کرده اند

مجمع نمایندگان طلاب تأکید کرد: خیرخواهی مجتهدی بزرگوار نسبت به مجتهد دیگر این روزها موجب سوء استفاده و برداشت‌های جناحی و حزبی و راه اندازی موج تبلیغات علیه بزرگان حوزه علمیه شده است.