مرکز پژوهش ها بایگانی – فراتحلیل نیوز
حکمرانی با چشمان کاملا بسته/اداره کشور بدون استفاده از اطلاعات گردش پول غیرممکن است 30 مهر 1399

حکمرانی با چشمان کاملا بسته/اداره کشور بدون استفاده از اطلاعات گردش پول غیرممکن است

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال اعلام کرد: حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.