مرکل بایگانی – فراتحلیل نیوز
رقیب مرکل در تهران به دنبال چیست؟ ۲۴ آبان ۱۳۹۷

رقیب مرکل در تهران به دنبال چیست؟

افکار عمومی دنیا به خوبی به یاد دارد که در سال ۲۰۱۷، گابریل نیز همگام با فرانسه و انگلیس، با تاکید بر لزوم تغییر برجام، تامین خواسته های آمریکا را بر «ایستادگی در برابر ترامپ» ترجیح داد.