مسئول سیاست های خارجی اتحادیه اروپا بایگانی – فراتحلیل نیوز
موگرینی: ایران و اروپا برجام را به طور کامل اجرا کردند ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

موگرینی: ایران و اروپا برجام را به طور کامل اجرا کردند

موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که طرف ایرانی و اروپایی توافق نامه برجام را به طور کامل اجرا کردند.