مساعدت قرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیانیه موسسه بینه پیرو انتشار لیست مساعدتهای شهرداری اصفهان به موسسات فرهنگی ۱۱ آذر ۱۳۹۷

بیانیه موسسه بینه پیرو انتشار لیست مساعدتهای شهرداری اصفهان به موسسات فرهنگی

کارى که قرآنى‌ها امروز در کشور ما میکنند، به‌نظر من یک کار راهبردى و مهم است. امروز جامعه‌ى قرآنى ما، قاریان و حافظان و ترتیل‌کنندگان و بقیّه‌ى کسانى که در این راه تلاش میکنند، در واقع این حرکت راهبردى را دارند انجام میدهند و این بسیار مهم است؛ این‌را باید قدر دانست.