مسافرت بایگانی – فراتحلیل نیوز
هر ایرانی در سال ۱۳۰ هزارتومان برای تفریح و فرهنگ خرج می کندو ۴۲۰ هزارتومان برای لوازم آرایش ۰۸ آبان ۱۳۹۵

هر ایرانی در سال ۱۳۰ هزارتومان برای تفریح و فرهنگ خرج می کندو ۴۲۰ هزارتومان برای لوازم آرایش

سبد هزینه خانوار نیز مصداق این ادعاست که امور فرهنگی جایگاه بسیار ناچیزی در هزینه خانوار دارد. بر این اساس، خانواده‌های ایرانی در‌ سال ٩۴ تنها حدود دو‌درصد از درآمد سالانه خود را برای تفریح و امور فرهنگی هزینه کرده‌اند که اگر بخواهیم این رقم را برای هر فرد به دست آوریم عددی حدود ١٣۵‌هزار تومان در ‌سال به دست می‌آید.