مستند سیاسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
فیلم‌های «خارج از دید» از کجا آمده است؟ ۲۴ دی ۱۳۹۷

فیلم‌های «خارج از دید» از کجا آمده است؟

مهدی نقویان مستندساز کشورمان تاکید کرد که آبرو و همه امکاناتش را برای ساخت آثاری ضد فتنه بسیج کرده اما برخی می‌گویند او راش رانتی دارد. نقویان تاکید کرد که رانتش فقط انقلاب اسلامی است و آروشیو ۹۰درصد مستندش از اینترنت گرفته شده است.