مسعود پزشکیان بایگانی – فراتحلیل نیوز
بی‌سوادی و سادگی نواب ریاست مجلس چه معنایی دارد؟ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

بی‌سوادی و سادگی نواب ریاست مجلس چه معنایی دارد؟

مسئولانی که سواد کافی در حوزه‌های خاص راهبردی ندارد اما در جهت منافع سیاسی و وجهه‌سازی خاص از خود مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کنند بعضا با این سخنان نسنجیده کشور را در آینده با مخاطرات مختلفی روبرو می‌کنند.