مسکن کارمندی بایگانی – فراتحلیل نیوز
آیا حقو‌ق‌بگیران توان خرید مسکن دارند؟ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

آیا حقو‌ق‌بگیران توان خرید مسکن دارند؟

در حالی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توقف افزایش قیمت مسکن گفته حقو‌ق‌بگیران در این شرایط می‌توانند خانه بخرند که خرید یک واحد ۵۰ متری در تهران حدود ۶۶۰ میلیون تومان نقدینگی می‌خواهد، مبلغی که تامین آن از عهده کمتر حقوق‌بگیری بر می‌آید.