مسیح علینژاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
آنچه فمنیست فرانسوی فهمید و مسیح علینژاد نه! ۱۶ مهر ۱۳۹۷
حجاب از قوانین جمهوری اسلامی ایران است

آنچه فمنیست فرانسوی فهمید و مسیح علینژاد نه!

مسیح علینژاد در جریان یک مناظره تلوزیونی با فمنیست فرانسوی وقتی در مقابل تاکید وی از قانون شرعی حجاب در ایران کم آورد از مد شدن حجاب در جهان و حمایت از آن ابراز تاسف کرد.