مشاوره بایگانی – فراتحلیل نیوز
درجه تب افسردگی ایرانیان چند است؟ 29 مهر 1395
بررسی آمار عجیب کنگرهای علمی درباره ایرانیان

درجه تب افسردگی ایرانیان چند است؟

وقتی عدد و آماری داده می‌شود باید یک دانش همه‌گیر شناختی وجود داشته باشد ولی متاسفانه از آنجایی که در کشور ما همه‌گیر شناختی به صورت سیستماتیک وجود ندارد؛ اطلاعات و اعداد و ارقامی که داده می‌شود را باید همان فردی که این آمار را اعلام کرده توضیح دهد و نسبت به آن مسوول است. به همین دلیل کسانی که از نحوه این آمارگیری اطلاع ندارند؛ نمی‌توانند بگویند آمار اعلام شده درست یا غلط است.

اشتغال‌زایی کمیته امداد اصفهان در راستای اقتصاد مقاومتی 24 مهر 1395

اشتغال‌زایی کمیته امداد اصفهان در راستای اقتصاد مقاومتی

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌هایی با هدف اشتغال‌زایی اجرا کرده که این عملکرد با بررسی و رصد توانایی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد انجام می‌شود.