مشاور احمدی نژاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
رفتارهای مهناز افشار، چه تفاوتی با مسیح‌علی‌نژاد دارد؟ ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

رفتارهای مهناز افشار، چه تفاوتی با مسیح‌علی‌نژاد دارد؟

باید منتظر ماند و دید دستگاه‌های نظارتی به انتشار این عکس توسط مهناز افشار چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا امر بر سلبریتی‌ها مشتبه شده که فراتر از قانون هستند؟