مشاور اقتصادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تئوری‌پرداز اقتصادی دولت سکوتش را شکست اما با توهین 23 مهر 1397

تئوری‌پرداز اقتصادی دولت سکوتش را شکست اما با توهین

مسعود نیلی در مطلبی که امروز منتشر کرد، اقتصاددان‌های نهادگرا را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت معرفی کرده است.