مشاور اقتصادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تئوری‌پرداز اقتصادی دولت سکوتش را شکست اما با توهین ۲۳ مهر ۱۳۹۷

تئوری‌پرداز اقتصادی دولت سکوتش را شکست اما با توهین

مسعود نیلی در مطلبی که امروز منتشر کرد، اقتصاددان‌های نهادگرا را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت معرفی کرده است.