مشاور شهردار بایگانی – فراتحلیل نیوز
راه‌حل مشاور رسانه‌ای شهردار اصفهان برای جلوگیری از جنگ خیالی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

راه‌حل مشاور رسانه‌ای شهردار اصفهان برای جلوگیری از جنگ خیالی

مشاور رسانه‌ای شهردار اصفهان در نشریه خود به مسؤولان کشور پیشنهاد داد با آمریکا مذاکره کنند تا جنگی در منطقه شکل نگیرد.