مشاور عالی مقام معظم رهبری بایگانی – فراتحلیل نیوز
آمریکا در جهان چندقطبی کنونی دیگر قدرت جهانی نیست/حوادث اخیر کشور به دلیل عدم قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت بحران مسؤولان بود ۰۲ دی ۱۳۹۵
سرلشکر رحیم صفوی در اصفهان:

آمریکا در جهان چندقطبی کنونی دیگر قدرت جهانی نیست/حوادث اخیر کشور به دلیل عدم قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت بحران مسؤولان بود

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: مرزهای حاکمیتی نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده و به فضای مجازی انتقال یافته است.

حاکمان بی‌خرد عربستان بدانند که نباید صبر ایران را محک بزنند ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
سرلشکر صفوی:‌

حاکمان بی‌خرد عربستان بدانند که نباید صبر ایران را محک بزنند

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: حاکمان جوان و بی‌خرد عربستان بدانند که نباید صبر و تحمل جمهوری اسلامی ایران را محک بزنند.