مشاوه خانواده بایگانی – فراتحلیل نیوز
سال‌های نخست پُراسترس‌ترین دوران زندگی مشترک/نسخه‌های پردردسر به اصطلاح مشاوران ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
سیاست‌های کلی خانواده از ابلاغ تا اجرا

سال‌های نخست پُراسترس‌ترین دوران زندگی مشترک/نسخه‌های پردردسر به اصطلاح مشاوران

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت:‌ سال‌های نخست زندگی مشترک پراسترس‌ترین دوران زندگی است به همین دلیل مشاوره قبل و حین ازدواج ضروری است.