مشق شب بایگانی – فراتحلیل نیوز
نفوذ مافیای کنکور در میان مدعیان مبارزه 27 آذر 1397

نفوذ مافیای کنکور در میان مدعیان مبارزه

رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: مافیای کنکور غیرقابل انکار است اما اعضای این باند بین مدعیان مبارزه نفوذ دارند.