مصادره بایگانی – فراتحلیل نیوز
زمین‌هایی که رژیم پهلوی به زور از مردم گرفته بود، به آنها بازگردانده می‌شود 20 اسفند 1397
رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

زمین‌هایی که رژیم پهلوی به زور از مردم گرفته بود، به آنها بازگردانده می‌شود

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه امام فرمودند آنچه طاغوت از اموال جمع‌آوری کرده باید به صاحبان آن برگردد، گفت: رهبری دستور دادند بنیاد مستضعفان اسناد این املاک را تهیه کند و به همان‌هایی که در دست آن‌ها هست بدهد.