مصلا اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
حمایت مردمی از برگزاری راهپیمایی روز قدس در میدان امام اصفهان 28 اردیبهشت 1398

حمایت مردمی از برگزاری راهپیمایی روز قدس در میدان امام اصفهان

مردم شهیدپرور اصفهان امروز در حاشیه برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه با امضای طوماری از موافقت امام جمعه اصفهان از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در میدان امام حمایت کردند.