مصلا اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
حمایت مردمی از برگزاری راهپیمایی روز قدس در میدان امام اصفهان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حمایت مردمی از برگزاری راهپیمایی روز قدس در میدان امام اصفهان

مردم شهیدپرور اصفهان امروز در حاشیه برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه با امضای طوماری از موافقت امام جمعه اصفهان از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در میدان امام حمایت کردند.