مصلی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
نمایندگان بدانند بر دریای خون جوانان به مجلس رفتند/ مردم از تصمیمات مجلس گله‌مندند 28 مهر 1397
امام جمعه موقت اصفهان:

نمایندگان بدانند بر دریای خون جوانان به مجلس رفتند/ مردم از تصمیمات مجلس گله‌مندند

امام جمعه موقت اصفهان گفت: مجلسیان باید بدانند کشور ما کشوری اسلامی است کشوری که صدها هزار نفر جانشان را فدای انقلاب و پایداری‌اش کرده‌اند، مجلسیان بدانند که بر دریای خون جوانان به مجلس رفته‌اند.

مصرّان به حفظ برجام، دشمن را قدرت برتر می‌دانند/ دستورالعملی برای آرامش در مسائل مادی 31 مرداد 1397
امام جمعه موقت اصفهان:

مصرّان به حفظ برجام، دشمن را قدرت برتر می‌دانند/ دستورالعملی برای آرامش در مسائل مادی

امام جمعه موقت اصفهان گفت: کسانی که می‌خواهند برجام را به هر شکلی نگاه دارند، دشمن را قدرت برتر می‌دانند.