معاون وزیر بایگانی – فراتحلیل نیوز
عکس ممنوعه‌ای که در تاریخ ثبت شد 07 آبان 1397
قوانینی با خم‌شوندگی بالا

عکس ممنوعه‌ای که در تاریخ ثبت شد

درحالی که ورود خودرو به محوطه تاریخی ممنوع اعلام شده است ولی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با خودرو در محوطه میدان امام تردد کرد که با حواشی زیاد همراه شد.