معمای شاه بایگانی – فراتحلیل نیوز
کارگردان «معمای شاه» سریال جدید می‌سازد ۱۵ آبان ۱۳۹۷

کارگردان «معمای شاه» سریال جدید می‌سازد

محمدرضا ورزی این روزها به همراه مصطفی شریفی، در تدارک نگارش و ساخت سریال جدید است.

۰۹ بهمن ۱۳۹۵

کاظم افرندنیا درگذشت

بازیگر «معمای شاه» که به دلیل سکته‌ مغزی در آی‌سی‌یو بستری شده بود، درگذشت.