مفسد فی الارض بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا باقری درمنی مفسد فی الارض شناخته شد؟ 29 آذر 1397

چرا باقری درمنی مفسد فی الارض شناخته شد؟

یکی از نکات مهم و کلیدی در پرونده قضایی حمید باقری درمنی این است که بدانیم این متهم برای چه به اتهام افساد فی الارض محاکمه شد.