مقتدای صدر بایگانی – فراتحلیل نیوز
اهالی بصره از آب آلوده به ستوه آمده‌اند/در بصره چه می‌گذرد؟ / وضعیت وخیم بصره مردم را به خیابان‌ها ریخته است/مردم آب سمی می‌خورند ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

اهالی بصره از آب آلوده به ستوه آمده‌اند/در بصره چه می‌گذرد؟ / وضعیت وخیم بصره مردم را به خیابان‌ها ریخته است/مردم آب سمی می‌خورند

مقامات آموزشی اعلام کرده‌اند در مورد افزایش شیوع بیماری‌ها با آغاز سا تحصیلی جدید نگران هستند. در همین حال شیوع بیماری در بصره موجب فروکش کردن یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی عراق در این سال‌ها بابت خدمات عمومی شد اما این شرایط وحشتناک ممکن است نهایتاً به کاتالیزوری برای به جنبش درآوردن اعتراضات حتی بزرگ‌تر از قبل بشود.