ملاوردی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تعریف و تمجید اصلاح‌طلبان از کارنامه غیر قابل دفاع مولاوردی/ از عقیم‌کردن زنان کارتن‌خواب تا خرید رای انتخاباتی و حمایت از جاسوس آمریکایی، کارنامه این سال‌های مولاوردی! 10 آذر 1397
درحاشیه استعفای شهیندخت مولاوردی؛

تعریف و تمجید اصلاح‌طلبان از کارنامه غیر قابل دفاع مولاوردی/ از عقیم‌کردن زنان کارتن‌خواب تا خرید رای انتخاباتی و حمایت از جاسوس آمریکایی، کارنامه این سال‌های مولاوردی!

به هر حال تعریف و تمجید این روزهای اصلاح‌طلبان از معاونی که تنها دستاوردش استفاده ابزاری از زنان برای خوش‌آمد دولت بوده در چشم مردم پنهان نخواهد ماند؛ اصلاح‌طلبان برای نفی قانون منع به کارگیری بازنشستگان احتمالا از پیرترین و ناکارآمدترین عناصر دولت نیز حمایت می‌کنند تا احتمالا نوبت به خودشان به این زودی‌ها نرسد.