ملکه بامیان بایگانی – فراتحلیل نیوز
کتاب «ملکه بامیان» روایتی از ظلم به شیعیان هزاره افغانستان +نحوه خرید 12 اردیبهشت 1400
بر اساس داستانی واقعی؛

کتاب «ملکه بامیان» روایتی از ظلم به شیعیان هزاره افغانستان +نحوه خرید

داستانی پر از اتفاقات گوناگون؛ حمله نیروهای طالبان و القاعده به مناطق شیعه‌نشین تا بمباران، آوارگی و ماجراهای مربوط با مهاجرت به ایران و عشقی که شخصیت‌هایش را بر سر دوراهی بزرگی قرار می‌دهد.