مناکو بایگانی – فراتحلیل نیوز
مالک باشگاه موناکو به جرم همکاری با ایران دستگیر شد 20 آبان 1397
دامنه تحریمهای آمریکا به باشگاههای اروپا رسید؛

مالک باشگاه موناکو به جرم همکاری با ایران دستگیر شد

از جمله مهم‌ترین تخلفات مالک باشگاه موناکو می‌توان به پرداخت رشوه، پولشویی، قرارداد‌های تبلیغاتی بالاتر از ارزش اقتصادی و کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد.