منبر بایگانی – فراتحلیل نیوز
امام خمینی(ره) پای سخنرانی چه کسی می‌نشست؟ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

امام خمینی(ره) پای سخنرانی چه کسی می‌نشست؟

آیت الله یزدی از شخصیت هایی بود که بعد سیاسی و مبارزاتی ایشان عملاً آن بعد علمی و فقهی و اجتهادی ایشان را تا اندازه ای تحت الشعاع قرار داده بود.

لزوم ابداع مدل های نوین منبر بر اساس ذائقه مخاطب ۰۳ آذر ۱۳۹۷
حجت الاسلام قطبی مطرح کرد؛

لزوم ابداع مدل های نوین منبر بر اساس ذائقه مخاطب

حجت الاسلام قطبی با اشاره به لزوم ایجاد تغییرات و نوآوری در مدل های منبر، رعایت ‏اقتضای حال ‏مخاطب در نوع تفکر و پارادایم فرهنگی به منظور پیام رسانی صحیح را از ضروریات تبلیغ دانست و ‏گفت: به دنبال ابداع ‏شیوه های کاربردی تبلیغ دین باشیم.‏