منشی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تبدیل مخزن الاسرار بیماران به منبع الاموال پزشکان! ۰۴ بهمن ۱۳۹۷

تبدیل مخزن الاسرار بیماران به منبع الاموال پزشکان!

از قدیم شاهد آن بودیم که منشی ها مخزن الاسرار پزشک ها و حتی بیماران با سابقه بوده اند، اما انگار این روزها کارشان سخت تر هم شده چراکه امانتداری از درآمدهای پزشکان نیز به وظایف منشی ها اضافه شده است.