منیژه حکمت بایگانی – فراتحلیل نیوز
حاکمان بد و دزدان خوب!/ راه حل سلبریتی حامی روحانی برای تماس‌های اعتراضی 05 فروردین 1398
آنهایی که «وضع موجود» را پدید آوردند ولی مسئولیت نمی‌پذیرند

حاکمان بد و دزدان خوب!/ راه حل سلبریتی حامی روحانی برای تماس‌های اعتراضی

«منیژه حکمت» به جای پذیرش مسئولیت خود در قبال وضع موجود، به تعریف و تمجید از رفتارهای هنجارشکنانه روی آورده است.