مهدی طارمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
آخرین خبر از احتمال محرومیت طارمی ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

آخرین خبر از احتمال محرومیت طارمی

وکیل مهاجم پرسپولیس گفت: مهدی طارمی با ریزه اسپور قرارداد مشروط داشت.