مهدی فضائلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
رهبر تحول خواه ادامه دهنده راه امام تحول ۰۶ آبان ۱۳۹۹

رهبر تحول خواه ادامه دهنده راه امام تحول

تحول در دوران زعامت حضرت آیت الله خامنه ای را می‌توان تاکید بر ساختار های قانونی کشور دانست

گزینه های روی میز ما در برابر تحریم نفتی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزینه های روی میز ما در برابر تحریم نفتی

کارت های آمریکا برای ادامه فشار به ایران اسلامی در حال پایان یافتن و یا رسیدن به حداقل اثربخشی است و پس از این، از سویی رفتن آمریکا به سمت اضمحلال و از سوی دیگر آغاز دوران جدید ایران بزرگ اسلامی خواهد بود.

“روایت احمد سالک” از برگزاری اعتکاف در سیدنی به‌همت سردار فضائلی ۰۶ بهمن ۱۳۹۷

“روایت احمد سالک” از برگزاری اعتکاف در سیدنی به‌همت سردار فضائلی

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شخصیت معنوی سردار فضائلی گفت: ایشان در بعد عبادت عجیب و غریب بود و در مسجد سیدنی مراسم اعتکاف را به‌راه انداخت.