مهدی مقدری بایگانی – فراتحلیل نیوز
سکانس آخر یک شرکت ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
ایستگاه66

سکانس آخر یک شرکت

پارسال شهردار را وسط جلسه علنی صدا زدن و یهو گفتن مجمع اتوبوسرانیه! بعد مدیرعامل جدیدشو خفت کردن و گزارش بازرس ها را خواندن و ییهو گفتن طبق قانون تجارت اتوبوسرانی ورشکسته اس. یعنی بدهی هاش آنقدر زیاده که از سرمایه شرکت یه سرو گردن بالاتره و باید منحل بشه! حالا بعد یکسال دوباره شهردار را صدا زدن و مجمع عمومی، این بار از نوع فوق العاده اش تشکیل شد و چای نبات با بیسکوییت و …. یهو گفتن مشکل حل شد!

نطق رییس کور شدس! ۱۷ دی ۱۳۹۷
ایستگاه 62 شورای شهر اصفهان

نطق رییس کور شدس!

رییس جان! نکنه شما هم قهرفرموده اید. شورای پنجم که بساط قهر و گیس و گیس کشی پهنه. تخم کفتر موجوده اگه نطقی تذکری کور شده…ما طاقت بی نطقی و بی تذکری هیچ کدومتون را نداریما… نه به شورای چهارم که اندازه کل شوراهای کشور نطق بی هدف از خودشان در می کردن نه به شماها که اصلا خشکیدس، کور شدس…شماها تک تکتون اصلی جنسین، سوژه به این هلویی حیفس سکوت کنه.

سفر غیرقانونی عضو شورای شهر صدای تشکل‌های دانشجویی را هم درآورد+تصویر ۰۹ دی ۱۳۹۷
اعتراضات ادامه دارد

سفر غیرقانونی عضو شورای شهر صدای تشکل‌های دانشجویی را هم درآورد+تصویر

سفر بدون مجوز عضو شورای شهر اصفهان با واکنش تکشل‌های دانشجویی استان روبرو شد.