مهدی هاشمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
مهدی هاشمی باز هم به زندان برنگشت ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
احتمال تمدید مجدد مرخصی

مهدی هاشمی باز هم به زندان برنگشت

مهدی هاشمی که مرخصی وی آخرین بار تا هفتم اسفند ماه جاری تمدید شده بود، باز هم به زندان برنگشت.

مرخصی تمام شد؛ مهدی هاشمی برنگشت ۰۱ اسفند ۱۳۹۵

مرخصی تمام شد؛ مهدی هاشمی برنگشت

با وجود پایان زمان اعلام‌شده درباره مرخصی مهدی هاشمی، وی هنوز به زندان برنگشته است.

فرار مهدی هاشمی تکذیب شد ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

فرار مهدی هاشمی تکذیب شد

وکیل مهدی هاشمی خبر فرار موکلش از کشور آنهم به کمک یک تیم مسلح را تکذیب کرد.