مهدی هاشمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
مهدی هاشمی باز هم به زندان برنگشت 08 اسفند 1395
احتمال تمدید مجدد مرخصی

مهدی هاشمی باز هم به زندان برنگشت

مهدی هاشمی که مرخصی وی آخرین بار تا هفتم اسفند ماه جاری تمدید شده بود، باز هم به زندان برنگشت.

مرخصی تمام شد؛ مهدی هاشمی برنگشت 01 اسفند 1395

مرخصی تمام شد؛ مهدی هاشمی برنگشت

با وجود پایان زمان اعلام‌شده درباره مرخصی مهدی هاشمی، وی هنوز به زندان برنگشته است.

فرار مهدی هاشمی تکذیب شد 24 شهریور 1395

فرار مهدی هاشمی تکذیب شد

وکیل مهدی هاشمی خبر فرار موکلش از کشور آنهم به کمک یک تیم مسلح را تکذیب کرد.