مهمدی محمدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
این تحلیل‌ها دام است 10 آذر 1399

این تحلیل‌ها دام است

مسئله پاسخ دهی به ترور شهید فخری زاده فقط انتقام نیست. ما داغداریم اما هیجان زده نیستیم. مسئله احیای توازن راهبردی، ایجاد بازدارندگی، ترسیم مجدد قواعد بازی و جابجایی خطوط قرمز است. روند راهبردی باید تغییر کند.