مهندسی انتخابات بایگانی – فراتحلیل نیوز
مجریان انتخابات مجلس در سراسر کشور چه گرایش سیاسی دارند؟ + آمار 25 آبان 1398

مجریان انتخابات مجلس در سراسر کشور چه گرایش سیاسی دارند؟ + آمار

از بین استانداران، فرمانداران، معاونان سیاسی ـ امنیتی استانداران، مدیران کل انتخابات استانداری‌ها و سایر مدیران مرتبط با انتخابات، ۹۰ درصد، اصلاح‌طلب؛ ۸ درصد مستقل و ۲ درصد نیز اصول‌گرا هستند.