مهندس درچه بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیانیه خانواده یکی از نخبگان حادثه هوایی اوکراین 22 دی 1398

بیانیه خانواده یکی از نخبگان حادثه هوایی اوکراین

بیانیه خانواده مرحوم مهندس مهدی اسحاقیان از شهر درچه اصفهان که فرزندشان را در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین از دست دادند.