مهندس درچه بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیانیه خانواده یکی از نخبگان حادثه هوایی اوکراین ۲۲ دی ۱۳۹۸

بیانیه خانواده یکی از نخبگان حادثه هوایی اوکراین

بیانیه خانواده مرحوم مهندس مهدی اسحاقیان از شهر درچه اصفهان که فرزندشان را در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین از دست دادند.