مواد مخدر بایگانی – فراتحلیل نیوز
تبلیغ مخدر جادویی داعش در شبکه های اجتماعی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

تبلیغ مخدر جادویی داعش در شبکه های اجتماعی

یک آسیب شناس اجتماعی و استاد دانشگاه از ماده مخدر «کاپتاگون» به عنوان معجون جدید داعش نام برد و گفت: این ماده مخدر در شبکه های اجتماعی تبلیغ می شود.