موسی نجفی بایگانی – فراتحلیل نیوز
جایگاه تاریخی و تمدنی انقلاب اسلامی 26 مهر 1397
موسب نجفی تبیین کرد؛

جایگاه تاریخی و تمدنی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی برای آینده هم یک مقدمه است و همین‌طور که ما امروز معلول گذشته هستیم، علت آینده هم هستیم؛ این پیوستگی در نظریه‌ مدرن و نظریات جریان روشنفکری ما دیده نمی‌شود. رهبر انقلاب، گذشته را یک منبع الهام می‌دانند و این عقبه‌ تاریخی را مهم می‌شمارند.