مونیخ بایگانی – فراتحلیل نیوز
شنا کردن علیه موج یکجانبه گرایی آمریکا نیاز به جرأت دارد/۹۰ درصد حاضران با اکراه به ورشو رفته بودند ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ظریف:

شنا کردن علیه موج یکجانبه گرایی آمریکا نیاز به جرأت دارد/۹۰ درصد حاضران با اکراه به ورشو رفته بودند

وزیر امور خارجه ایران گفت: شنا کردن علیه موج عظیم یکجانبه گرایی نظامی آمریکا، نیاز به سرمایه گذاری، خطر کردن، شجاعت و جرأت دارد و باید ببینیم چقدر اروپا این آمادگی را دارد.