مژه بایگانی – فراتحلیل نیوز
ساعتی که به‌جای عقربه، مژه دارد! (+عکس) ۰۱ آبان ۱۳۹۷

ساعتی که به‌جای عقربه، مژه دارد! (+عکس)

مکانیزم این ساعت به دلیل نداشتن هیچ عدد یا عقربه ای، طوری است که هیچ صدای تیک تاکی تولید نمی‌کند. ساعت و دقیقه‌ها با فاصله میان مژه‌ها نشان داده می‌شوند. که البته این قضیه کمی عجیب است!