مکان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اما و اگرهای دانشگاه‌ها برای تامین خوابگاه‌های متاهلی/ سقفی از آسمان و فرشی از آسفالت برای دانشجویان متأهل! ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

اما و اگرهای دانشگاه‌ها برای تامین خوابگاه‌های متاهلی/ سقفی از آسمان و فرشی از آسفالت برای دانشجویان متأهل!

با وجود تمام شرایط دشوار اقتصادی دانشجویان متأهل برای داشتن سقفی بالای سر حالاحالا‌ها امکان پذیر نمی‌باشد و با بودجه‌ای که به آن تعلق نگرفته کار زیادی را از پیش نمی‌توان برد.