مکتب مصطفی بایگانی – فراتحلیل نیوز
انتشار کتاب «در مکتب مصطفی» ۰۱ آبان ۱۳۹۷
در سومین سالگرد شهید مدافع حرم؛ مصطفی صدرزاده:

انتشار کتاب «در مکتب مصطفی»

در سومین سالگرد شهید مدافع حرم «مصطفی صدرزاده»، کتاب «در مکتب مصطفی»؛ الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکل‌های مردمی توسط انتشارات «مجله راه» منتشر شد.