نابودی میراث فرهنگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
کپی ناشیانه از شانزلیزه یا نماد هویت ایرانی؟ 20 آبان 1398
آینده «چهارباغ»؛

کپی ناشیانه از شانزلیزه یا نماد هویت ایرانی؟

چهارباغ از خیابان‌های دوست‌داشتنی اصفهان است که تجربه‌ای بی‌بدیل از کنار هم قرار گرفتن تاریخ، هنر و طبیعت را برای گردشگران رقم می‌زند، فارس در گزارشی به بررسی روند تغییرات در این میراث تاریخی اصفهان طی سال‌های اخیر پرداخته است.