ناصرموسوی لارگانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
«تونل سوم» طی ۲ سال کامل می‌شود/کشاورز چطور یک سال را با ۱۰۰ هزار تومان طی کند؟ ۱۵ آبان ۱۳۹۵
موسوی لارگانی:

«تونل سوم» طی ۲ سال کامل می‌شود/کشاورز چطور یک سال را با ۱۰۰ هزار تومان طی کند؟

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تونل سوم تعمیراتی نیاز دارد و سد آن نیز باید کامل شود که هزینه‌ای بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان نیاز دارد که قرار شد طی دو سال پرداخت شود.

لزوم ارائه بسته‌های حمایتی در زمان رکود برای جلوگیری از بیکاری و نارضایتی اجتماعی ۲۸ مهر ۱۳۹۵
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد

لزوم ارائه بسته‌های حمایتی در زمان رکود برای جلوگیری از بیکاری و نارضایتی اجتماعی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بسیاری از کشورها زمانی که رکود ایجاد می‌شود، بسته‌های حمایتی ارائه می‌شود تا اشتغال موجود حفظ شود؛ این حرکت‌ها از ایجاد بیکاری و به‌ تبع آن نارضایتی و اعتراضات مختلف و اقدامات خرابکارانه جلوگیری می‌کند.