ناطق نوری بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا هاشمی، روحانی و ناطق در جلسات جامعه روحانیت شرکت نمی‌کنند؟ 24 شهریور 1395

چرا هاشمی، روحانی و ناطق در جلسات جامعه روحانیت شرکت نمی‌کنند؟

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: اینکه چرا آقایان هاشمی‌، ناطق‌ و روحانی در جلسات جامعه شرکت نمی‌کنند براساس میل خودشان است.